தலைமைச் செயலக அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் க. குமார் அவர்கள் தலைமையில் பொங்கல் விழா சிறப்பாக 16 .1 .18 கொண்டாடப்பட்டது அவற்றில் சில புகைப்படங்கள்

22